Menu

SDG Monitor

De SDG Monitor is een instrument dat gemeenten ondersteunt bij het vertalen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling naar lokale actie. Deze agenda, ondertekend door alle lidstaten van de Verenigde Naties in september 2015, omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die een brede visie op duurzame ontwikkeling bevatten, gericht op mensen, de planeet, welvaart, vrede en partnerschappen.

De SDG Monitor voor Vlaamse gemeenten biedt gedetailleerde informatie voor elke gemeente, adviesraden, vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerden op basis van meer dan 200 indicatoren. Deze indicatoren geven waardevolle inzichten over het gemeentelijk grondgebied en vormen de basis voor het monitoren en rapporteren van de voortgang op de SDG's. De monitor wordt gebruikt bij de opmaak van omgevingsanalyses, het bepalen van beleidsprioriteiten en het monitoren van meerjarenplannen.

Met de SDG-monitor kunnen gemeenten hun prestaties op elk van de 17 SDG's vergelijken met die van andere Vlaamse gemeenten en met verwachte scores voor hun eigen gemeente. Dit gebeurt aan de hand van kwadranten en grafieken die laten zien hoe een gemeente het doet ten opzichte van anderen en hoe het zich verhoudt tot de verwachtingen op basis van lokale contextfactoren.

Concreet kunnen gemeenten en andere belanghebbenden verschillende soorten informatie uit onze monitor halen:

  • Stand van zaken voor je gemeente: De monitor biedt inzicht in hoe ver een gemeente staat voor elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).
  • Vergelijking met andere gemeenten, een vergelijkbare Belfius Cluster, Provincie & Vlaanderen: Gemeenten kunnen hun prestaties vergelijken met die van andere gemeenten in dezelfde regio of landelijk. Dit stelt hen in staat om te zien waar ze relatief goed presteren en waar er ruimte is voor verbetering.
  • Evolutie in de tijd: Door de scores en indicatoren door de jaren heen te volgen, kunnen gemeenten trends identificeren. Ze kunnen zien of ze vooruitgang boeken op de SDG's of dat er gebieden zijn waar de vooruitgang stagneert of achteruitgaat.
  • Identificatie van prioriteiten: Gemeenten kunnen de informatie uit de SDG-monitor gebruiken om prioriteiten te identificeren waar extra inspanningen nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Dit kan helpen bij het bepalen van beleidsmaatregelen en het toewijzen van middelen.
  • Inzicht in lokale context: De monitor kan ook inzicht bieden in de lokale contextfactoren die van invloed zijn op de voortgang op de SDG's. Door te kijken naar verwachte scores op basis van lokale kenmerken zoals inkomen, demografie en geografie, kunnen gemeenten beter begrijpen waarom ze bepaalde resultaten behalen.

Het is belangrijk op te merken dat de SDG-monitor geen evaluatie van lokaal beleid is, maar eerder een instrument voor het verkrijgen van inzicht in de voortgang en het identificeren van mogelijkheden tot verbetering. Het gebruik van de SDG-monitor wordt daarom aangevuld met eigen data, praktijkvoorbeelden en ervaringen op het terrein.

sdg monitor 2024