Menu

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus. Lokale besturen kunnen belangrijke bijdragen leveren aan een veilige, inclusieve en rechtvaardige maatschappij door onder andere te zorgen voor een participatieve en representatieve besluitvorming, zorg te dragen voor orde en veiligheid, te waken over de integriteit van het bestuur en de (digitale) toegang tot informatie te optimaliseren.

Praktijkvoorbeelden

Steeds meer politiezones publiceren met hun jaarrekening of in het verslag van het voorbije dienstjaar ook een maatschappelijk verslag. Daarin leggen ze verantwoording af over de mate waarin de organisatie rekening houdt met haar impact op duurzaamheid (gebouwen), ecologie (voertuigen), woon-werkverkeer of aankopen van kopieerpapier en consumpties. De politiezone Sint-Pieters-Leeuw (vandaag politiezone Zennevallei) was enkele jaren geleden pionier met het opstellen van een duurzaamheidsrapport. Meer informatie over dit praktijkvoorbeeld vind je in het VVSG magazine 'Lokaal' van juni 2017.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Bevraag je inwoners over hun veiligheidsgevoel.
  • Werk aan een divers personeelsbeleid.
  • Betrek de burgers bij het lokale beleid via alternatieve participatiemethodes. Denk bijvoorbeeld aan een burgerjury, een debatwedstrijd, focusgroepen, huisbezoeken, praatcafés, e-participatie, enz.
  • Neem internationale rechtvaardigheid op in de visie en de missie van de gemeente en doorheen de doelstellingen en acties in het meerjarenplan.
  • Beleg het kapitaal van de gemeente in duurzame financiële producten en ondernemingen.

Meer informatie

Terug naar overzicht