Menu

Verantwoorde consumptie en productie

Telkens we iets eten, drinken, kopen of doen, hebben we ongewild effect op onze leefomgeving. Hier of elders. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een duurzamere levensstijl: minder, beter en anders consumeren, zodat onze ecologische voetafdruk kleiner wordt. Een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van grondstoffen, verontreiniging tegengaan, voedselverspilling indijken en minder afval produceren via preventie en hergebruik zijn de belangrijkste actieterreinen van SDG 12. Lokale besturen spelen een cruciale rol in verschillende van deze aspecten. Zo is afvalbeleid één van hun kerntaken. Daarnaast kunnen lokale besturen ook inzetten op een duurzaam aankoopbeleid, initiatieven in de circulaire economie ondersteunen of een lokale voedselstrategie uitrollen.

Praktijkvoorbeeld

In het najaar van 2018 richtte W13 – de vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen – samen met tal van partners zoals de Voedselbank, VIVES, Imog, Colruyt en Aldi een regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten op: Food Act 13. Op het punt waar armoede, voedseloverschotten en activering elkaar treffen, opent zich een energiek arsenaal aan wins. De naam impliceert het al: ‘Food’ verwijst naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’ naar de samenwerking die dit project naar een hoger niveau tilt. Food Act 13 gaat actief op zoek naar 200.000 kilo voedseloverschotten per jaar om deze via 50 sociale organisaties in de regio te herverdelen aan mensen in armoede. Het gaat vooral om verse producten zoals overschotten van warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers. Verse producten zijn een welgekomen aanvulling op de voornamelijk droge voeding die door de Voedselbank wordt verdeeld. De mensen in armoede hebben op die manier toegang tot een meer gevarieerd en evenwichtig consumptiepatroon. Food Act 13 is ook een activeringsproject waarbij 8 medewerkers worden ingezet om hen na een opleidings- en tewerkstellingstijd te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Met je aankoopbeleid kan je echt wegen op de markt. Ga dan ook voor een duurzaam aankoopbeleid (bv. werkkledij, voeding en catering, kantoormateriaal, ICT, schoonmaakproducten, sportmatten, bouwmaterialen). Combineer hierbij ecologische en sociale criteria, lokaal en fairtrade.
  • Sensibiliseer het gemeentelijk personeel en de burgers rond voedselverspilling. Voorzie bijvoorbeeld verpakkingen om restjes mee te geven na evenementen en vergaderingen.
  • Zet in op hergebruik bv. via repaircafés, tweedehandsverkoop of -schenking van gemeentelijke materialen, promoten van herbruikbare bekers en waterflessen, …
  • Zoek naar Europese en internationale samenwerkingsverbanden. Stad Brugge bijvoorbeeld zet in op fairtrade chocolade en bouwt een partnerschap uit met de Kameroense stad Ebolowa i.k.v. fairtrade cacao.

Meer informatie

Terug naar overzicht