Menu

Schoon water en sanitair

Deze doelstelling beoogt duurzaam waterbeheer waarbij eenieder toegang heeft tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit moet verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met het dumpen van chemicaliën en afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden. Duurzaam waterbeheer vereist een integrale aanpak inzake drinkwater, stroomgebiedbeheer en ruimtelijke inrichting zowel in stedelijke als in landelijke gebieden. Lokale besturen staan o.a. in voor de waterlopen van derde categorie, zijn initiatiefnemers voor de opmaak van lokale erosiebestrijdingsplannen, verantwoordelijk voor het verlenen van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen en het toepassen van de watertoets.

Praktijkvoorbeeld

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) nam voor een proefproject met de provincie West-Vlaanderen het watergebruik van vijf gemeenten (Harelbeke, Hooglede, Ledegem, Menen en Poperinge) onder de loep. Door een reeks eenvoudige ingrepen kan tot 30% op het waterverbruik in de gemeentegebouwen bezuinigd worden. Lokale besturen besparen op die manier honderden tot duizenden euro’s op de drinkwaterfactuur. Ledegem bijvoorbeeld verving in de sporthal onder meer de klassieke kranen door drukknoppen en installeerde zuinigere douchekoppen, waardoor het waterverbruik al met meer dan een vijfde verminderde. In samenwerking met de VVSG rolde Vlakwa het project in 2017 uit naar alle 300 Vlaamse gemeenten.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Kies voor lokale en plantaardige voeding, en dus voor een kleinere watervoetafdruk.
  • Organiseer een activiteit op Wereldwaterdag (22 maart) en sensibiliseer zo over de globale waterproblematiek. Daag bijvoorbeeld alle lokale verenigingen uit om hun watergebruik te verminderen.
  • Heb aandacht voor klimaatadaptie bij de herinrichting van de publieke ruimte: soort tegels, kleine waterpartijen, waterbekkens, hittebestendige maatregelen, voorzien van overstromingsgebieden, beheer grondwaterstand, enz.
  • Stimuleer het gebruik van waterdoorlatend beton en groendaken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Meer informatie

Terug naar overzicht