Menu

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Verenigde Naties vragen meer samenwerking tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. Samenwerking vormt de sleutel voor verdere duurzame groei.

Hierbij gaat het niet enkel om samenwerking binnen de eigen gemeente of eigen land, maar ook tussen landen, met ook voor internationale rechtvaardigheid.

Lokale besturen kunnen bijdragen aan internationale rechtvaardigheid via mondiale beleidskeuzes (zoals een duurzaam aankoopbeleid en ethisch bankieren), het stimuleren van wereldburgerschap en via mondiale samenwerking (zoals stedenbanden en ondersteuning van NGO’s en vierde pijlers). Met andere woorden, een lokaal mondiaal beleid.

Praktijkvoorbeeld

Heel wat Vlaamse lokale besturen werken samen met collega-besturen wereldwijd rond thema’s zoals voedsel, afvalbeheer, water, armoedebestrijding, lokale economie, enz. Verschillende van deze partnerschappen gebruiken de SDG’s om hun partnerschap vorm te geven. Lommel en haar stedenbandpartner Ongwediwa (Namibië) bijvoorbeeld bekeken hun programma in licht van de SDG’s. Aan welke SDG’s werken we al en aan welke nog niet? Op basis van deze oefening besloten ze om extra inspanningen te leveren rond een aantal SDG’s die momenteel nog geen deel uitmaakten van het programma. Daarnaast plaatsen ze elk jaar 1 SDG in de kijker en communiceren ze hierover in beide partnergemeenten.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Veranker duurzaamheid als vast onderdeel in alle interne opleidingen en communicatie.
  • Stel duurzaamheidsvoorwaarden in lokale subsidiereglementen.
  • Geef duurzame ontwikkeling een transversale plaats in het gemeentelijk beleid. Toets alle projecten en actieplannen af aan de SDG’s, over diensten en beleidsdomeinen heen.

Meer informatie

Lokaal Mondiaal Beleid

Terug naar overzicht