Menu

Ongelijkheid verminderen

We moeten de ongelijkheid in en tussen landen terugdringen. Belangrijke hefbomen voor structurele hervormingen in functie van een eerlijkere verdeling van de rijkdom liggen op federaal, Europees en internationaal niveau. Door ongelijkheden tussen de burgers op hun grondgebied aan te pakken, dragen lokale besturen echter ook bij aan het terugdringen van ongelijkheid op Belgisch niveau. Bovendien gaat deze doelstelling ook over sociale, economische en politieke inclusie en over het garanderen van gelijke kansen, en daar spelen lokale besturen een cruciale rol.

Praktijkvoorbeeld

Stad Harelbeke wil haar nieuwkomers, met 77 verschillende nationaliteiten, zo goed mogelijk onthalen via onder meer de buddy’s in het Lokaal Opvanginitiatief. Ook 8 ambassadeurs met Afghaanse, Congolose, Marokkaanse, Russische en Indonesische roots zorgen er mee voor dat een nieuwkomer in de gemeente zich sneller thuis voelt. Hun kaartje met contactgegevens en de talen die ze spreken wordt meegegeven aan nieuwkomers die een sociaal netwerk zoeken, een woordje uitleg willen over de Harelbeekse dienstverlening of willen weten hoe ze een trein moeten nemen. De ambassadeurs hebben ook een signaalfunctie. Via hen kwam de stad bijvoorbeeld te weten dat mensen fietslessen wilden.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Zorg ervoor dat infrastructuur toegankelijk is voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld in gemeentelijke gebouwen en bij de aanleg van voetpaden en verkeerslichten.
  • Streef naar diversiteit in je personeel en in adviesraden. Dat begint bij het breed verspreiden van vacatures en bij diversiteit in selectiecommissies.
  • Betrek actief verschillende doelgroepen in je beleidsvorming en zorg ervoor dat het lokale aanbod aansluit bij de diversiteit van de bewoners. Probeer diverse doelgroepen te bereiken bij de organisatie van evenementen en bij de inrichting van adviesraden.
  • Stimuleer en ondersteun wijkwerking om zo de sociale cohesie te bevorderen. Creëer ontmoetingsplekken.

Meer informatie

Terug naar overzicht