Menu

Leven in het water

Hoewel er in deze SDG-monitor geen indicator opgenomen is over SDG 14, kan je als lokaal bestuur wel bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen. Ze gaan over het terugdringen van overbevissing, afval in de oceanen en illegale visserij, alsook de bescherming van de ecosystemen aan de kust (bv. duinen). Het zijn voornamelijk de tien kustgemeenten die in samenwerking met de Vlaamse (en federale) overheid instaan voor het maritiem beheer. Maar ook alle andere gemeenten, samen met de diverse actoren die instaan voor het water- en afvalbeheer aan land, hebben een sleutelrol te spelen in de bescherming van zeeën en oceanen, onder andere via hun lokaal beleid rond rioolbeheer, visconsumptie, zwerfvuil en bouwvoorschriften.

Bekijke de Publicatie Lokale Schouders voor Mondiale uitdagingen: meer uitleg over SDG 14, de subdoelstellingen en acties voor lokale besturen

SDG 15

Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden, en hersteld indien reeds aangetast. Behoud van biodiversiteit is prioritair. Ook de strijd tegen landdegradatie en woestijnvorming verdient dringende aandacht. Het beleid voor natuur- en bosbeheer ligt voornamelijk op Vlaams niveau. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke aanvullende rol, onder meer via de ‘regionale landschappen’ (RL) – samenwerkingsverbanden van minstens drie gemeenten die de handen in elkaar slaan om samen met lokale verenigingen werk te maken van natuur- en landschapsontwikkeling. De impact van lokale besturen op SDG 15 kan divers zijn, van het versterken van lokale flora en fauna tot het toetsen van bouwplannen op milieuschade en een lokaal bomenbeleid gericht op het behoud van bomen.

Praktijkvoorbeeld

Fauna en flora verhogen de kwaliteit van de leefomgeving en brengen natuureducatie dichter bij de scholen. Gemeente Boutersem koos dan ook voor een plant- en diervriendelijke renovatie van drie plaatselijke pastorietuinen in 2011. Met subsidies van Natuur op School legde de plaatselijke vrije basisschool een moes- en kruidentuin aan in de pastorietuin van Roosbeek. Samen met de kerkfabriek en Natuurpunt voegde de gemeente daar nog een kleine fruittuin met insectenhotel, een fruitboomgaard, een bloemrijk grasland, een poel, een hakhoutbosje en een lusthof met oude bomen aan toe. In de pastorietuin van Kerkom werd vooral gemikt op de realisatie van een fruittuin, met de aanplanting van streekeigen boomrassen. Er was ook altijd aandacht voor het educatieve aspect: er zijn naamplaatjes, infopanelen, doe-opdrachten en geleide sessies in de pastorieën. Boutersem vergat ook haar ‘koester-buren’ (lokale plant- en diersoorten) niet. Bij de renovatie van de kerk kreeg de grootoorvleermuis een eigen invliegopening naar de toren, en een kolonie gierzwaluwen kreeg een reeks ingemetselde neststenen als broedplaats.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Vrijwaar open landschappen en stel een bomenbeheersplan op.
  • Neem een brugfunctie op tussen natuurbeheer en landbouw. Reik bijvoorbeeld subsidies uit voor het inzaaien van akkerkanten met bloemen.
  • Werk samen met bedrijven en ondernemingen om de groenaanleg op hun terrein te verduurzamen, onder meer met streekeigen planten en diervriendelijke flora.
  • Ondersteun programma’s van duurzaam natuur- en bosbeheer in het globale Zuiden, via eigen samenwerking of via organisaties uit de civiele samenleving.

Meer informatie

Terug naar overzicht