Menu

Kwaliteitsonderwijs

Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan en krijgen de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- en universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst. Alle leerlingen verwerven kennis, vaardigheden en attitudes inzake duurzame ontwikkeling, mensenrechten, culturele diversiteit en wereldburgerschap. Levenslang leren wordt mogelijk gemaakt.

Praktijkvoorbeeld

Omscholing tijdens de werktijd, met loonbehoud: dit is mogelijk dankzij het ‘VIA4-akkoord’ (Vlaams Intersectoraal Akkoord) dat de vakbonden, de VVSG en de Vlaamse overheid hebben afgesloten. Medewerkers in een dienst thuiszorg, gezinszorg of kinderopvang bijvoorbeeld kunnen in het deeltijds volwassenenonderwijs de opleiding tot zorgkundige of begeleider in de kinderopvang volgen. De werkgever zorgt voor een tijdelijke vervanger en krijgt daarvoor financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Op deze manier dragen partnerschappen (SDG 17) bij tot levenslang leren voor iedereen (SDG 4) en duurzame en dynamische loopbanen met leerkansen voor iedereen (SDG 8).

 Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Geef het goede voorbeeld inzake levenslang leren door in te zetten op bijscholing en opleiding voor het eigen gemeentepersoneel.
  • Stimuleer wereldburgerschap bij het gemeentepersoneel en de burgers, bijvoorbeeld door scholen vertrouwd te maken met het aanbod aan workshops en trajecten rond wereldburgerschap, door lunchsessies te voorzien over mondiale uitdagingen of door dorpsfeesten en vrijetijdsactiviteiten te organiseren met een mondiale invalshoek
  • Ondersteun ouders en schoolteams inzake kleuterparticipatie, taalstimulering, spijbelpreventie.
  • Ondersteun de ontwikkeling van kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs in het globale Zuiden. Ga bijvoorbeeld een scholenband aan, of werk samen met de VVOB.

Meer informatie

Terug naar overzicht