Menu

Industrie, innovatie en infrastructuur

Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke, veerkrachtige infrastructuur. Internet voor iedereen, onderzoek en ontwikkeling en een duurzame industrie zijn belangrijke actieterreinen van deze doelstelling. Zowel publieke als private investeringen zijn nodig om de noodzakelijke ecologische transitie in de industrie te realiseren, maar ook om iedereen toegang te geven tot kwalitatieve infrastructuur, diensten en basisgoederen. Lokale besturen staan in Vlaanderen in voor ongeveer de helft van de overheidsinvesteringen in infrastructuur. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de voorziening en het onderhoud van infrastructuur voor mobiliteit, energie, ICT, onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg, (sociale) huisvesting, riolering, industrie, enz. Naast investeringen, is een slimme organisatie en verbinding van deze infrastructuur onontbeerlijk om vooruitgang te boeken op andere SDG’s.

Praktijkvoorbeeld

In opdracht van de gemeente Duffel heeft de intercommunale voor streekontwikkeling IGEMO de KMO-zone Itterbeek verduurzaamd. Ondernemingen die er een lot willen bemachtigen, moeten aantonen dat duurzaamheid voor hen essentieel is, onder meer qua mobiliteit, gebouwen, afvalbeheer en energiegebruik. Ondernemingen kunnen kleine duurzaamheidsmaatregelen treffen, zoals goede isolatie, hergebruik van regenwater en het gebruik van spaarlampen en fairtradeproducten. KMO’s kunnen ook nog een stapje verder gaan. Ze kunnen zonnepanelen installeren of een groendak aanleggen. Ook IGEMO draagt zijn steentje bij. Het verzorgde de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem en van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft het haar bedrijventerrein voorzien van energiezuinige openbare verlichting en ondergrondse waterreservoirs voor bluswater.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Investeer in slimme mobiliteit, bijvoorbeeld door in te zetten op fietssnelwegen, slimme kruispunten, deelsysteem-apps, het verzamelen van mobiliteitsdata, enz.
  • Neem (sociale en ecologische) duurzaamheidscriteria op in overheidsopdrachten.
  • Ga creatief en duurzaam om met leegstand. Reik bijvoorbeeld prijzen uit voor creatieve herbestemmingsprojecten of werk samen met duurzame pop-up-projecten.

Meer informatie

Terug naar overzicht