Menu

Goede gezondheid en welzijn

Deze doelstelling gaat over zowel fysiek als mentaal welzijn. Specifieke actieterreinen zijn kinder- en moedersterfte, drank- en druggebruik, psychische gezondheid, verkeersongevallen, luchtkwaliteit en sensibilisering over besmettelijke ziektes.

Een lokaal gezondheidsbeleid doorkruist tal van beleidsthema’s, zoals energie, armoede, klimaat, jeugd, onderwijs, vrije tijd en ongelijkheid. Een transversaal beleid voor duurzame ontwikkeling vraagt dan ook om een gezondheidsbeleid waarbij SDG 3 gelinkt wordt aan heel wat andere SDGs en waarbij er intersectoraal gewerkt wordt.

Praktijkvoorbeeld

Eén van de aspecten van goede gezondheid en welzijn is sport. Sport om je fysieke en mentale gezondheid te bevorderen, maar ook sport die inclusief en toegankelijk is. Lokale besturen gebruiken bijvoorbeeld brugfiguren, bruggenbouwers of bemiddelaars. Dit zijn meestal professionals, zowel medewerkers van het OCMW als medewerkers van gespecialiseerde organisaties, die mensen naar de sport leiden. In Lier bijvoorbeeld bouwt de sport- en jeugdwelzijnswerker aan vertrouwen bij clubs en doelgroep en werkt intensief samen met de collega’s van de sociale dienst OCMW en van de sportdienst.  Sporting A (Antwerpen) lanceerde samen met Çavaria en Het Roze Huis een charter tegen homofobie in de sport. Zowel voor mannen als voor vrouwen werd een charter opgesteld met tips om met minimale inspanningen een positiever houding tegenover holebi’s en transgenders in de sportclubs te creëren. Meer info over dit praktijkvoorbeeld? Zie het VVSG Magazine 'Lokaal', oktober 2019.

Meer weten? Bekijk de overzichtspagina over een duurzaam sportbeleid. Met een duurzaam sportbeleid heb je namelijk niet enkel impact op SDG 3, maar ook op veel andere thema’s zoals ongelijkheid verminderen (SDG 1, 5 en 10), duurzame infrastructuur (SDG 9), energie- en watergebruik (SDG 6 en 7) en afvalreductie en duurzame consumptie (SDG 12).

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Zet in op verkeersveiligheid: sluit schoolstraten af voor autoverkeer, pak gevaarlijke kruispunten aan, organiseer autoloze dagen, creëer (tijdelijke en permanente) autovrije en autoluwe stadsdelen.
  • Zet in op lokale dienstencentra, want zij spelen een belangrijke rol inzake preventie en buurtgerichte zorg (sociale netwerking, tegengaan van vereenzaming).
  • Faciliteer samenwerking en uitwisseling tussen ziekenhuizen en andere zorgactoren uit de eigen gemeente met die in het globale Zuiden, bijvoorbeeld via toelagen voor stages van studenten.

Meer informatie

Terug naar overzicht