Menu

Gendergelijkheid

We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben – net zoals mannen – recht op een goede gezondheid, op kennis over seksualiteit en voortplanting en op volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming. Samenwerking en dialoog met vrouwenverenigingen, wijkcomités, de politie en het OCMW is troef.

Praktijkvoorbeeld

Elsene en Schaarbeek paste, samen met Elsene, als eerste gemeenten in België het principe van gender budgeting toe. De gemeentediensten van Schaarbeek namen hun begrotingen volgens genderimpact onder de loep en identificeerden onder begeleiding van Gender@Work hun goede praktijken en verbeterpunten op het vlak van gelijke kansen. Dat mondde uit in een concreet actieplan. Een gendermanager werd aangeworven om het actieplan te implementeren, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in alle beleidsdomeinen te bewaken en de nodige samenwerking tussen alle gemeentediensten te coördineren. Schaarbeek geeft sinds 2015 extra sportcheques aan meisjes om ze aan te moedigen meer te sporten, en introduceerde een label in de gemeentelijke bibliotheek voor jeugdboeken die genderstereotypen doorbreken. Het Schaarbeekse “Huis van de Vrouw” organiseert een brede waaier aan activiteiten gericht op de emancipatie van vrouwen.

Zowel Elsene als Schaarbeek namen gender mainstreaming en gender budgeting op in het bestuursakkoord 2012-2018, hebben een schepen bevoegd voor gelijke kansen en ondertekenden het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Vermijd genderstereotypen in communicatie en beeldmateriaal.
  • Organiseer acties rond Internationale Vrouwendag (8 maart).
  • Bevorder gendergelijkheid via je ruimtelijk beleid: veilig vervoer, veilige voetpaden, verlichting van de straten, propere en toegankelijke openbare toiletten, afkolfruimtes, enz..
  • Bevorder gendergelijkheid in je personeelsbeleid: hanteer quota voor vrouwen in leidinggevende functies, zet in op thuiswerk en flexibele uren, neem m/v/x op in vacatures en zorg voor een genderevenwicht in selectiejury’s, informeer mannelijke werknemers over hun recht op vaderschaps- en ouderschapsverlof, enz.

Meer informatie

Terug naar overzicht