Menu

Geen honger

SDG 2 streeft naar voedselzekerheid en het uitroeien van honger en ondervoeding wereldwijd. Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw die aandacht heeft voor de natuur en het klimaat om zo tot een wereldwijde transitie naar agro-ecologische voedselsystemen te komen. Lokale besturen hebben heel wat troeven in handen om hieraan bij te dragen. Zo kunnen rond thema’s als stadslandbouw, korte keten, fair trade en voedselverlies diverse en zeer brede samenwerkingsverbanden met lokale actoren opzetten, zoals lokale (bio-)boeren, supermarkten, scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, sociale economie, middenveldorganisaties, enz.

Praktijkvoorbeeld

OCMW Dilsen-Stokkem zet met andere partners en vrijwilligers in op de volkstuintjes ‘Maasmoosem’, met steun van de Vlaamse Landmaatschappij. Inwoners huren percelen of maken gebruik van een verhoogde bak waar ze hun eigen biologische groenten kunnen telen. Deelnemers krijgen een vorming ecologisch tuinieren en praktijkbegeleiding. Behalve aan verantwoorde landbouw besteedt Maasmoosem veel aandacht aan het maatschappelijke aspect. Men wil mensen uit de buurt bereiken en de sociale cohesie bevorderen, en tegelijkertijd werken aan gezonde voeding en beweging. De volkstuin ligt bijvoorbeeld in de directe omgeving van assistentiewoningen en van het woonzorgcentrum van het OCMW.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Ondersteun voedselbanken, sociale restaurants en kruideniers
  • Zorg voor een aanbod van gezonde en evenwichtige voeding en biedt educatieve activiteiten aan in bijvoorbeeld lokale dienstencentra en scholen.
  • Rol een duurzame voedselstrategie uit en pak verschillende beleidsdoelstellingen tegelijk aan: meer voedselzekerheid voor kwetsbare groepen, betere gezondheid, versterkte lokale economie, milieu- en mobiliteitsvoordelen dankzij korte keten, meer consumptie van lokale producten en biologische landbouw, enz.
  • Ondersteun organisaties die in het globale Zuiden werken aan duurzame landbouw en voedselketens samen met lokale gemeenschappen, boerencoöperaties, lokale besturen, enz

Meer informatie

Terug naar overzicht