Menu

Geen armoede

Armoedebestrijding gaat over de realisatie van grondrechten en richt zich op alle levensdomeinen. Hefbomen voor structurele armoedebestrijding zijn tewerkstelling, onderwijs, wonen, gezondheid en sociale zekerheid. Deze liggen voor een groot deel bij de federale en Vlaamse overheid. Maar ook steden en gemeenten kunnen hier hun steentje aan bijdragen en zijn bovendien cruciaal voor het flankerend armoedebeleid. Ze kunnen het leven van mensen in armoede verlichten en omstandigheden creëren die vooruitgang mogelijk maken.

Praktijkvoorbeeld

Doelgroepen die moeilijk hun weg vinden in de reguliere arbeidsmarkt, kunnen door coaching en begeleiding hun kansen op volwaardig werk en een beter leven vergroten. In Menen bijvoorbeeld brengt het OCMW bij elke hulpvraag de verschillende levensdomeinen in kaart (zoals wonen, financiën, netwerk en gezondheid) om er een traject mee op te zetten dat de leefsituatie structureel verbetert. In deze integrale strategie neemt activering een belangrijke plaats in. Zo zorgt het OCMW ervoor dat de voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen werken, vervuld zijn. Dat kan een financiële tussenkomst voor kinderopvang zijn, maar ook een cursus Nederlands of psychische begeleiding in het geval van een verslavingsproblematiek. Het aantal mensen dat via artikel 60 aan het werk kan, nam de voorbije jaren fors toe. In 2006 werkten er in Menen maandelijks gemiddeld 57 mensen via dit artikel in woonzorgcentra, technische diensten of de Kringwinkel. In 2016 waren dat er al 79, met nog eens bijna 50 mensen in vooropleiding.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Zorg dat alle inwoners toegang hebben tot een evenwichtige voeding: zet in op een sociale kruidenier, sociaal restaurant, 1-euromaaltijden, warme maaltijden op school, verdeling van voedseloverschotten, enz
  • Voorzie schuldhulpverlening en ondersteuning bij wanbetaling van elektriciteit, aardgas en water via een degelijke werking van de Lokale Adviescommissie (LAC).
  • Werk samen met diaspora-organisaties en andere verenigingen die in het globale Zuiden aan armoedebestrijding doen.

Meer informatie

SDG-pagina van de VVSG met o.a. inspiratiefiches voor verschillende beleidsthema’s, tools en gidsen m.b.t. integratie SDG’s in lokaal beleid en draagvlakversterking

Terug naar overzicht