Menu

Eerlijk werk en economische groei

Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu en de levensomstandigheden van mensen. Veilige werkomstandigheden garanderen, arbeidsrechten beschermen, jeugdwerkloosheid terugdringen, ondernemerschap stimuleren en slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien zijn belangrijke actieterreinen van SDG 8. Ook duurzaam toerisme dat streekproducten en de lokale cultuur promoot en jobs creëert, valt onder deze doelstelling.

Praktijkvoorbeeld

Stad Leuven startte in het voorjaar van 2017 het initiatief Popstart. Leuven verhuurde zelf twee panden, maar intussen doen ook particuliere eigenaars mee. Met een vrijstelling van de leegstandtaks stimuleert de stad hen om leegstaande panden tijdelijk te verhuren aan een betaalbare prijs. Hier kunnen starters een nieuw idee of concept uittesten en hun zichtbaarheid in het straatbeeld verhogen, zonder al te grote risico’s. Popstart ondersteunt hen ook met gratis advies, promotie en een uitgebreid netwerk van ondernemers.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Doe mee aan de FairTradeGemeente-campagne en voer promotie om burgers, verenigingen, horeca en bedrijven te stimuleren om producten uit de eerlijke handel te consumeren of te verkopen.
  • Geef het goede voorbeeld in je aankoopbeleid: neem (sociale en ecologische) duurzaamheidscriteria op in overheidsopdrachten en vergemakkelijk de toegang voor lokale producenten. Begeleid ook horeca, winkeliers en andere lokale ondernemers om hun aankoopprocedures te verduurzamen.

Meer informatie

SDG-pagina van de VVSG met o.a. inspiratiefiches voor verschillende beleidsthema’s, tools en gidsen m.b.t. integratie SDG’s in lokaal beleid en draagvlakversterking

Terug naar overzicht