Menu

Betaalbare en duurzame energie

Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden en in toenemende mate afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. SDG 7 heeft dan ook linken met verschillende andere thema’s en doelstellingen zoals armoedereductie (SDG 1), wonen, mobiliteit en ruimtelijke ordening (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13).

Praktijkvoorbeeld

Inzetten op een duurzaam energiebeleid, vraagt ook aandacht voor energieverbruik- en gebruik ikv ruimtelijke ordening. Stad Gent experimenteert om de wijk Muide-Meulestede fossielvrij maken. Hierbij kijkt ze naar technologieën ikv rumtelijke planning. Waar voorzie je warmtenetten? Hoe wek je hernieuwbare energie op in de wijk? Hoe kan je samen renoveren? Deze oefening gebeurt in samenspraak met de bewoners.Meer informatie over dit praktijkvoorbeeld vind je in het VVSG magazine 'Lokaal' van mei 2020. 

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Veel burgers verenigen zich in plaatselijke burgerenergiecoöperaties. Als lokaal bestuur kan je deze coöperaties ondersteunen bv door daken van gemeentelijke gebouwen ter beschikking te stellen voor plaatsing zonnepanelen.
  • Bied een lokale renovatiepremie en gratis renovatiebegeleiding aan.
  • Vraag de bank of de vermogensbeheerder van de gemeente om de reserves of pensioenfondsen van de gemeente niet langer te investeren in fossiele brandstofbedrijven.

Meer informatie

Terug naar overzicht