Menu

  • Inzicht en opvolging

Wil je als lokaal bestuur meer inzicht krijgen in de stand van zaken omtrent SDG’s? Of wil je de resultaten van je SDG-acties kunnen opvolgen? Dan helpen we je met een gepersonaliseerde SDG Monitor. Via een login krijg je toegang tot een eigen SDG Monitor met een indicatorenset op maat. Deze monitor kan ook op je eigen website ingebed worden. 

De SDG-monitor schetst een globaal profiel van de gemeente in relatie tot de 17 ontwikkelings-doelstellingen. Dat beeld is gebaseerd op meer dan 200 indicatoren voor alle Vlaamse gemeenten. Op basis van lokale data kan het profiel van de gemeente worden verfijnd.

Terug naar overzicht