Menu

Over

SDG’s en de lokale besturen

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, maken deel uit van Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

IDEA Consult ontwikkelt voor de Vlaamse steden en gemeenten een SDG-monitor. Met deze tool helpen we lokale besturen om:

  • Hun cruciale rol in de realisatie van de SDG’s zichtbaar en opvolgbaar te maken
  • Te leren van elkaars ervaringen
  • De verbinding te maken met lokale initiatieven rond SDG’s en het globale SDG-kader

Cruciale rol van de lokale besturen

Lokale besturen dragen in belangrijke mate bij tot de duurzame ontwikkelingsambities. Tal van initiatieven door en met gemeenten geven een lokale invulling aan de SDG’s. VVSG biedt hierbij veel ondersteuning. Op hun website vind je onder meer promomateriaal en tools om de SDG’s in lokaal beleid te verankeren. IDEA ontwikkelde in opdracht van VVSG ook een set van 205 indicatoren die gebruikt kunnen worden in het beleidsplanningsproces van lokale besturen, met een bijhorende handleiding.

De SDG-monitor bouwt verder op al deze inzichten. De tool helpt om lokale inspanningen op te volgen en zichtbaar te maken. Daarvoor selecteerden we voor alle relevante duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in totaal 62 indicatoren die beschikbaar zijn op lokaal niveau. Deze indicatoren vertaalden we naar een globale SDG-indexscore en een score per SDG. Via één overkoepelende score kunt u zien hoe het staat met de SDG’s in uw gemeente, met extra informatie per doelstelling.

Leren van elkaar

De SDG-indexscore is verder bedoeld als een aanknopingspunt voor dialoog, het uitwisselen van goede praktijken en inspiratie. Dit maken we mogelijk door voor de SDG-monitor dezelfde indicatoren voor alle lokale besturen te hanteren. Zo kan je je eigen gemeente vergelijken met anderen en gericht ervaringen delen.

We zijn er ons wel van bewust dat, ondanks de vergelijkbaarheid, lokale besturen verschillende socio-economische uitdagingen en demografische trends kennen. De SDG-monitor geeft vooral een goed overzicht van de situatie in je gemeente, maar is geen beoordeling van het gevoerde beleid en de resultaten ervan. De gebruikte indicatoren zijn vooral omgevingsfactoren.

SDG’s verbinden de verschillende overheidsniveaus

Om de SDG’s te realiseren is samenwerking tussen beleidsniveaus cruciaal. Op globaal niveau werden indicatoren geformuleerd door de Verenigde Naties. De Vlaams vertaling gebeurde via ‘Vizier 2030’. In onze monitor maken we daarom maximaal gebruik van indicatoren die gebaseerd zijn op de opvolging door centrale overheden. Door de verschillende beleidsniveaus aan elkaar te linken, kan er beter gerapporteerd worden naar het Vlaamse en federale niveau en naar de Verenigde Naties.