Menu
20 oktober 2020

  • Een overzicht van mogelijkheden op basis van de subsidiemanager

Lokale besturen sluiten gretig aan op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Om ambitieuze actieplannen te realiseren zijn niet alleen goede wil nodig, maar ook financiële middelen. Tijdens de week van de SDG's (oktober 2020) gaven Tristan de Jong en Bart Van Herck van IDEA Consult een webinar dat informeert over de verschillende subsidiekanalen.

Samen voor een betere wereld

In 2015 kwamen 195 landen wereldwijd overeen om van de wereld een betere plaats te maken tegen 2030. Zij deden dit aan de hand van 17 gedeelde doelstellingen die een blauwdruk vormen voor vrede en welvaart voor onze planeet en zijn bewoners, nu en in de toekomst. 

De meeste lokale besturen hebben de Sustainbale Development Goals (SDG’s) in hun meerjarenplan opgenomen en zijn ermee aan de slag gegaan. De SDG’s gaan over duurzaamheid in de heel brede betekenis, van economie over sociale inclusie, klimaat, vrede tot goed bestuur.

Tijdens een interactief webinar op 27 oktober 2020 gaven Bart Van Herck en Tristan de Jong van IDEA Consult tekst en uitleg bij de verschillende subsidiemogelijkheden die verband houden met de 17 SDG-thema’s. Gelet op de brede range van thema's die de SDG's bestrijken, is het vanzelfsprekend maar een selectie. Het overzicht in de subsidiemanger is ruimer.

De presentatie kan worden gedownload hier.

Interesse in de subsidiemanager? Ga naar www.subsidiemanager.be.

Terug naar nieuwsoverzicht