Menu
6 oktober 2022

  • Derde editie SDG-monitor

De nieuwste versie van de SDG monitor geeft met 240 indicatoren een completer beeld van hoe ver jouw gemeente staat op het vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dankzij de vernieuwde methodologie is het ook eenvoudiger geworden om de voortgang sinds 2010 op te volgen. De wetenschappelijke analyse door UNU-CRIS en UGent geeft je meer inzicht in hoe de Vlaamse gemeenten het gezamenlijk doen op het vlak van de SDG’s.

Ben je vooral benieuwd naar hoe jouw gemeente het doet? Ga dan zelf aan de slag met de vernieuwde monitor of contacteer IDEA Consult voor een diepgaandere analyse.

240 indicatoren in een bevattelijke tool

Door een verdrievoudiging van het aantal indicatoren is de monitor heel wat nauwkeuriger geworden. Deze upgrade was mogelijk door een samenwerking tussen VVSG, VVP, UNU-CRIS en IDEA ter voorbereiding van de Voluntary Subnational Review, een vrijwillige oefening waarbij de voortgang van de Vlaamse lokale besturen op de SDG’s in kaart wordt gebracht. Tijdens dit traject werd de bestaande indicatorenset besproken met een groep van 9 gemeenten om te zien hoe deze de SDG’s beter kon meten.

Om de grote dataset toch eenvoudig weer te kunnen geven, werd gekozen voor 60 indexen die elk een aspect van de doelstellingen afdekken. Heel wat subdoelstellingen worden zo genuanceerd weergegeven. Er wordt bijvoorbeeld bij SDG 3: "goede gezondheid en welzijn" niet enkel gekeken naar fysieke gezondheid, maar ook naar mentale gezondheid, preventieve zorg en sport. In de monitor wordt telkens weergegeven welke specifieke indicatoren gebruikt worden om deze thema's te meten. Zo bestaat de score voor mentale gezondheid uit een combinatie van het geluksgevoel van mensen, maar ook cijfers over gebruik van antidepressiva en verslavingscijfers.

Vereenvoudigde interpretatie

Een interessante functionaliteit van de SDG monitor is inzicht geven in de evolutie doorheen de tijd voor iedere gemeente. UNU-CRIS werkte een vernieuwde methodologie uit, waarbij iedere gemeente wordt vergeleken met de hoogste en laagste score in Vlaanderen sinds 2010. Een verhoging in de score tussen verschillende jaren betekent dat de gemeente effectief betere resultaten haalt op deze indicatoren.

Wetenschappelijke analyse

De analyse van UNU-CRIS toont aan dat de gemeenten systematisch beter en beter scoren sinds 2010. Zeker op het vlak van armoede (SDG 1), werk en economische groei (SDG 8) en ongelijkheid (SDG 10) stellen we significante vooruitgang vast. Qua gezondheid en welzijn (SDG 3) is het verhaal genuanceerder, waarbij er wel een verbetering is in de cijfers over preventie en verkeersveiligheid, maar een achteruitgang qua fysieke gezondheid.

Eén doelstelling is er consistent op achteruitgegaan, namelijk leven op het land (SDG 15). Het dalend aandeel groene of onbebouwde oppervlakte verklaart deze evolutie. Een aantal andere SDG’s ging er wel op vooruit sinds 2010, maar kende de afgelopen jaren een terugval. Zo was er qua onderwijs (SDG 4) een afname van de aanwezigheidcijfers in het kleuteronderwijs en de deelname aan volwassenenonderwijs. Ook verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) kende een kleine daling door de toename in afval. Sterke publieke diensten (SDG 16) stonden door corona onder druk, waarbij de tevredenheid over gemeentebesturen en de loketdiensten daalde.  

Doet jouw gemeente het beter dan verwacht?

De SDG monitor geeft het resultaat (de outcome) weer voor je gemeente voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De indicatoren houden echter geen rekening met de inspanningen of de context. Er zijn een aantal manieren om hiermee om te gaan:

  • De monitor wil vooral de dialoog tussen gemeenten en stakeholders aanzwengelen. In de tool kun je vergelijken met gemeenten die gelijkaardige kenmerken hebben (Belfiuscluster) of zelf een andere gemeente kiezen. Dankzij die vergelijking kun je zien welke besturen met gelijkaardige uitdagingen kampen of waar je interessante praktijken kunt zoeken.
  • Via een diepgaandere analyse kun je inzicht krijgen in de SDG’s waar jouw gemeente het beter of minder goed doet dan verwacht zou mogen worden. Wil je hier meer over weten, contacteer IDEA Consult.
  • Je kan de inspanningen op lokaal niveau beter in kaart brengen en linken met de resultaten van de gemeente. Dit kan via de monitor op maat.
Terug naar nieuwsoverzicht